LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Endringer i frivillige aktørers inntektsgrunnlag

FINANSIERING OG RAMMEVILKÅR: I et ferskt notat ser senterforsker Daniel Arnesen på hvilke endringer som har funnet sted i frivillig sektors økonomi de siste femten årene.

Finansiering og rammevilkår_forside per 02.01.17

I notatet «Finansiering og rammevilkår - Delrapportering» presenteres en analyse av endringer i fordelingen av inntekter i frivillig sektor, samt de første resultatene fra en nylig casestudie av inntektene til et utvalg små, mellomstore og store organisasjoner og lag i ulike kategorier.

Notatet er del av et større prosjekt som skal gi oss bedre kunnskap om endringer i inntektsgrunnlaget og rammevilkårene til frivillig sektor, og vil bli fulgt opp av en større rapport med videre analyser av casene som presenteres.

Les mer og last ned notatet HER.