LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Prosjekter

Nye former for kollektiv handling

Mobiliserings- og deltakelsesformer innenfor sivilsamfunnet er i endring. Samtidig som relasjonen mellom de frivillige organisasjonene og medlemmene endrer seg, oppstår nye former for deltakelse på siden av de etablerte strukturer. Dette prosjektet belyser omfanget og betydningen av slike nye former for kollektiv handling, samt hvordan nye former for mobilisering og organisering påvirker sivilsamfunnet som arena for engasjement, ytring og fellesskap. Vi fokuserer spesielt på tre typer endringsprosesser og de nye deltakelses- og organiseringsformene disse bringer med seg:

  • Digitalisering og fremvekst av sosiale medier.
  • Fremveksten av nye lokale organiseringsformer.
  • Fremveksten av et flerkulturelt, transnasjonalt sivilsamfunn.

I tillegg til rapporter, vil resultatene fra dette og flere andre senterprosjekter samles i en bok om nye kollektive handlingsformer som publiseres i 2018.