LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Publikasjoner

Kunnskapsoversikt: Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter - Omfang og betingelser
 Kunnskapsoversikt: Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter - Omfang og betingelser
Serie: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Antall sider: 3

Last ned pdf


Basert på analyser av data fra Ungdataundersøkelsene og Ung i Oslo 2015-undersøkelsen, gir denne kunnskapsoversikten innsikt i omfanget av og betingelser for norsk ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter:

• Hvor mange unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter?
• Hvem deltar, og i hvilke aktiviteter?
• Hva hemmer og fremmer unges deltakelse?
• Har ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter endret seg over tid?

Kunnskapsoversikten er utarbeidet av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).