LanguageEnglish A A A
Rokkansenteret ISF

Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet

Om oss

Aktuelt

thumb_trossamfunn_radikalisering 25. april 2017

Integrering, inkludering og identitetsbygging – slik jobber muslimske trossamfunn med radikaliseringsforebygging

Å iverksette anti-radikaliseringstiltak rettet mot hele den muslimske befolkningen, kan oppleves som stigmatiserende og virke mot sin hensikt. Det viser en ny rapport om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i muslimske trossamfunn.

> Les mer

Illustrasjon_some 24. mars 2017

Nye digitale skiller?

Sosiale medier gir nye muligheter for samfunnsengasjement. Likevel er det langt på vei de samme som deltar online som offline, viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivillsamfunn og frivillig sektor.

> Les mer

Samfunnsengasjert ungdom (Colourbox) 08. mars 2017

Ny forskning om ungdoms samfunnsengasjement

En fersk senterstudie viser at det er en sammenheng mellom unges deltakelse i frivillige organisasjoner og politiske aktiviteter. Et inkluderende fritidstilbud krever imidlertid lokal tilrettelegging og bevissthet om hva som hindrer unge i å delta, konkluderte forskere på et fulltegnet frokostseminar hos ISF 2. mars.

> Les mer

Frivillighet og forretning (Colourbox) 11. januar 2017

Frivillighet og forretning

SOSIALT ENTREPRENØRSKAP: Nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked har dukket opp de senere år. – Det finnes et potensial for innovasjon i dette skjæringsfeltet, som kan bidra til å utvikle både privat, frivillig og offentlig sektor, mener forsker Jill Loga.

> Les mer

Synne Sætrang 04. januar 2017

Avhengig av de uformelle

NYE ORGANISERINGSFORMER: Vi kommer til å se mer av bevegelser som Refugees Welcome i årene fremover, spår forsker.

> Les mer

Daniel Arnesen 03. januar 2017

Endringer i frivillige aktørers inntektsgrunnlag

FINANSIERING OG RAMMEVILKÅR: I et ferskt notat ser senterforsker Daniel Arnesen på hvilke endringer som har funnet sted i frivillig sektors økonomi de siste femten årene.

> Les mer

10. november 2016

Europeisk frivillig sektor utgjør 28,3 millioner årsverk

– At vi for første gang kan kartlegge dette vil styrke frivilligheten, framhevet ISF-forskere på sluttkonferansen for Third Sector Impact i Brussel 9. november.

> Les mer

Ungdom og idrett 11. oktober 2016

Ungdom og idrett – barrierer, frafall og endringer over tid

På et fulltegnet frokostseminar lanserte Senter for forskning på sivilsamfunn en fersk rapport om idrettsdeltakelse og trening blant Oslo-ungdom.  

> Les mer

Frivillighet og flyktninger_kronikkforfattere 19. september 2016

Nordmenn stiller opp når det trengs

KRONIKK: Da flyktninger og asylsøkere strømmet til landet i fjor, bidro én av tre nordmenn med hjelp og frivillig arbeid, skriver forskere ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor på NRK Ytring.

> Les mer

Norsk organisasjonslandskap i endring 24. mai 2016

Norsk organisasjonslandskap i endring

De frivillige organisasjonenes rolle i det norske sivilsamfunnet er endret, men ikke svekket, hevder forskere bak ny rapport. Internett og sosiale medier utfordrer tradisjonelle stukturer og gir nye muligheter for organisering og innflytelse.

> Les mer

Søk og redning forside 04. mai 2016

Bruk av frivillige i søk og redning

I en ny rapport ser senterforskere på de frivilliges rolle og samarbeidet mellom politi og frivillige organisasjoner i søk- og redningstjenesten.

> Les mer

Eimhjellen og Ødegård_frokostseminar 28. april 2016

Etterlyser økt tilrettelegging og bedre datagrunnlag

For å styrke det flerkulturelle foreningslivet behøves mer kunnskap og bedre økonomiske rammevilkår for organisasjonsdrift, mener forskere.

> Les mer

Frokostseminar 14.04.16_forsamling 14. april 2016

Det flerkulturelle foreningslivet

På et fulltegnet frokostseminar lanserte Senter forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor to ferske rapporter om innvandrerbefolkningens frivillige deltakelse.

> Les mer

Sosialt entreprenørskap_forside 08. april 2016

Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger på samfunnsproblemer

Feltet er i vekst, men kunnskap om sosialt entreprenørskap er foreløpig lite utviklet i norske kommuner. I en ny rapport ser forskere nærmere på hvordan sosiale entreprenører kan fungere som en innovativ kraft for kommuner i fornyelsen av organisering og oppgaveløsning.

> Les mer

Ivar Eimhjellen stor 09. mars 2016

Facebooks betydning for hjelpearbeid i flyktningkrisen

Ivar Eimhjellen leder nytt prosjekt om hvordan sosiale medier påvirker folks engasjement og organisering av hjelpearbeid for flyktninger i Norge.

> Les mer

Forside Boligsosialt arbeid 01. mars 2016

Frivillig sektor og boligsosialt arbeid

I en ny rapport for Husbanken ser forskere ved Uni Research Rokkansenteret og NIBR på frivillig sektors rolle i bosetting av vanskeligstilte grupper.

> Les mer

Ny senterleder 2016 (Guro/Bernard) 24. februar 2016

Ny senterleder i 2016

Guro Ødegård går nye veier. Bernard Enjolras overtar stillingen som leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

> Les mer

Forside Ny skandinavisk velferdsmodell? 29. januar 2016

Mot en ny skandinavisk velferdsmodell?

Stadig flere land ser til Skandinavia når det kommer til utvikling av velferdsmodeller. En fersk ISF-rapport viser imidlertid at det er en krevende balansegang å få alle helsemessige krav, pasientforventninger og økonomiske antagelser til å møtes.

> Les mer

Civilminister 29. januar 2016

Svensk statsrådsbesøk ved Institutt for samfunnsforskning

Norsk sentermodell for sivilsamfunnsforskning har vekket den svenske civilministerens interesse.

> Les mer

Brukerkonferanse 2015 20. oktober 2015

Stor interesse for frivillighetsforskning

En fullbooket brukerkonferanse 15. oktober bekreftet at interessen for frivillighetsforskningen er stor. Her fikk oppmøtte presentert ny forskning på et felt preget av både stabilitet og endring.

> Les mer